Da li ispunjavate uslove?

Vaša email adresa:   
Zemlja u kojoj ste rođeni:   

U ovom polju treba da napišete zemlju u kojoj ste rođeni . U koliko se ta zemlja nalazi na listi " zabranjenih zemalja " za program zelene karte , onda možete uneti zemlju u kojoj je rođen vaš suprug ili supruga ako se njena zemlja rođenja ne nalazi na listi .

Da li imate završenu srednju školu ili minimum 2 godine radnog iskustva?

   Da Ne
Da li ste oženjeni/udati ?   
Da li imate dece i koliko ?
U prijavi morate navesti decu mlađu od 21 godine starosti.