Primer fotografije


Za prijavu morate da pripremite fotografiju za sebe i za svakog člana koga navedete u prijavi.

Poželjno je da imate spremne fotografije prilikom popunjavanja, ali nije neophodno. Fotografiju možete dostaviti i naknadno putem mail-a ili poštom.

Format fotografije za dostavljanje poštom:

Format fotografije kao slika za pasoš.
Dimenzije fotografije: 50mm x 50mm.

Format fotografije u elektronskom obliku za dostavljanje e-mailom:

Fotografija mora biti u JPEG formatu.
Maksimalna veličina fajla može biti 62,500 bytes.
Rezolucija (dimenzija) f
otografije: Visina 320 (pixels) Širina 240 (pixels)

 

 

http://greencardserbia.com/main/images/primer-foto.jpg